FANDOM


← Back

Danyiil Ivanovics Harmsz (Даниил Иванович Хармс), (Szentpétervár, 1905. december 17./30. – Leningrád, 1942. február 2.); orosz, író, költő, humorista. [1]


Danyiil Harmsz az orosz abszurd egyik legkiemelkedőbb alakja volt. Műveit racionális elemekből összeálló irracionalitás és nyelvi mágia jellemzi. Témái az értékek és fogalmak relatívvá válását érzékeltetik. Írásaiban bohózati elemek, nyers brutalitás és lírai attitűd egyszerre jelenik meg.Danyiil Harmsz: Kapcsolat

Filozófus!

Válaszolok a levelére, amelyet most készül megírni válaszul a levélre, amelyet én írtam önnek.
Egy hegedűs vett egy mágnest és hazavitte. Hazafelé az úton huligánok támadtak a hegedűsre és leverték a fejéről a sapkáját. A szél felkapta a sapkát és végigsodorta az utcán.
A hegedűs letette a mágnest és elfutott a sapkája után. A sapka egy sósav tócsába esett és ott szétmállott.
A huligánok addig felkapták a mágnest és elrejtőztek.
A hegedűs kabát és sapka nélkül ért haza, mert a sapka szétmállott a sósavban, a hegedűs pedig, mivel elszomorodott, hogy elveszett a sapkája, a kabátját a villamoson felejtette.
Ugyanannak a villamosnak a kalauza elvitte a kabátot a bolhapiacra és elcserélte tejfölre, kására és paradicsomra.
Az ellenőr apósa, teleette magát paradicsommal és meghalt. Az ellenőr apósának a holttestét elhelyezték a halottasházban, de később elcserélték és az ellenőr apósa helyett valami öregasszonyt temettek el.
Az öregasszony sírjára fehér oszlopot emeltek ezzel a felirattal: Anton Szergejevics Konratyev.
Tizenegy év múlva az oszlopot megrágták a férgek és ledőlt. A temetőőr négy részre fűrészelte az oszlopot és eltüzelte a kályhájában. A temetőőr felesége pedig ezen a tűzön főzött karfiollevest.
De amikor elkészült a leves, a falról egy légy a leveses fazékba esett. A levest a koldus Tyimofejnek adták.
A koldus Tyimofej megette a levest és elmesélte a koldus Nyikolájnak, milyen jó ember a temetőőr.
Másnap a koldus Nyikoláj eljött a temetőőrhöz alamizsnát kérni. De a temetőőr nem adott neki és elkergette.
A koldus Nyikoláj dühbe gurult és felgyújtotta a temetőőr házát.
A tűz átterjedt a templomra és a templom leégett.
Hosszas nyomozás vette kezdetét, de a tűz okát nem sikerült megállapítani.
Azon a helyen, ahol a templom állt, klubot építettek, a klub megnyitójára koncertet szerveztek, amelyen fellépett a hegedűs, aki tizennégy évvel azelőtt elvesztette a kabátját.
A közönség közt ott ült annak a huligánnak a fia, aki tizennégy évvel azelőtt leverte a hegedűs sapkáját.
A koncert után villamossal mentek haza. A villamoson ugyanaz a kalauz volt a villamosvezető, aki valamikor eladta a hegedűs kabátját a bolhapiacon.
És viszi őket a villamos át a késő esti városon: elöl a hegedűs és a huligán fia, mögöttük a villamosvezető, aki kalauz volt.
Így mennek, nem tudják, milyen kapcsolat van közöttük és halálukig nem tudják meg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.