FANDOM


El Dao és un flux, com la seva pràctica

No sembla omplir-se, tan profund com és

Com l'ancestre de les múltiples criatures

Tosc en els seus contorns

Llima allò que sobresurt

Afluixa allò atensat

Atenua allò que resplandeix

Unit a tot, tan profund i tan evident

Sembla com si persistís

No sabem de qui és descendent

El concebim com el predecessor de la divinitat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.