FANDOM


Welcome to the Dieptepilots mini wiki at Scratchpad!

You can use the box below to create new pages for this mini-wiki. Make sure you type [[Category:Dieptepilots]] on the page before you save it to make it part of the Dieptepilots wiki (preload can be enabled to automate this task, by clicking this link and saving that page. Afterwards, you may need to purge this page, if you still see this message).

Welkom op de Wiki Dieptepilots!

Deze Wiki dient om de mogelijkheden te laten zien wat men in een Wiki-omgeving kan doen. Het betreft hier een wiki-versie van de site van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit in samenwerking met de dieptepilots van Ons Middelbaar Onderwijs.

Het Ruud de Moor Centrum en OMO werken samen in twee dieptepilots:

Ons Middelbaar Onderwijs draagt er zorg voor dat de kennis die wordt opgedaan in de twee dieptepilots wordt gedeeld met anderen. Hierover meer in: kennisdeling.

Discussie kan in de docentenkamer plaatsvinden.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om betrokkenen mijn mening op te dringen, maar slechts om te laten zien wat mijn visie is op kennisdeling in een wiki-omgeving.