AS400 Afbreken en/of doorstarten bij problemen TAPE

File:AS400-Fout-E3-nightbatch-hangen TAPE (2) 01.png

 dsplog

<page-down> diverse keren tot je op gegeven moment iets van deze meldingen ziet

File:AS400-Fout-E3-nightbatch-hangen TAPE (2) 02.png

z.o.z.

 wrkactjob (kijken of er niets in MSGW staat (message-wait)

File:AS400-Fout-E3-nightbatch-hangen TAPE (2) 03.png

Is er iets met de BACKUP-CARTRIDGE dan staat onder QBATCH een proces

wat "HANGT" in dit geval de tape van DONDERDAG (THU)

__ QBATCH

__ QEZBKTMTHU ..etc MSGM

Op de regel van QEZBTMWED een 7 (display message) aan 't begin v/d regel zetten en <RETURN>

... Reply c (=cancel) <RETURN>

<F5> = refresh en je ziet in COLOM function dat ie naar een volgend

label springt !!

Dit een paar keer herhalen totdat ie begint met E3CDAILY RUN

Als een of andere malloot de cartridge verwijderd heeft kan de volgende

status ontstaan :

Komt de status van QEZBKTMTHU in status TAPW dan :

Op de regel van QEZBTMWED een 4 (display message) aan 't begin v/d regel zetten en <RETURN>

Status van TAPW wijzigen in immed en dan begint E3CDAILY te runnen

z.o.z.

File:AS400-Fout-E3-nightbatch-hangen TAPE (2) 04.png

Vervolgens blijven checken tot ie klaar is van de E3CDAILY om te kijken of ie doorloopt door regelmatig op <F5> = refresh te drukken

File:AS400-Fout-E3-nightbatch-hangen TAPE (2) 05.png

In bovenstaand geval ging de E3-night_batch zelf ook fout en kwam in een MSGW te staan

Op de regel van E3CDAILY een 7 (display message) aan 't begin v/d regel zetten en <RETURN>

Doorstarten met een 'r'etry

Als dit een paar keer gebeurd even Marit bellen (64332) omdat het kan zijn

dat er een gebruiker inzit die e.e.a. gelocked houdt !!

File:AS400-Fout-E3-nightbatch-hangen TAPE (2) 06.png

In dit geval contact opgenomen met Noorwegen (Marit) om te kijken welke optie meegegeven moet worden ; In dit geval was een 'r'

Van retry de optie waarna de batch verderliep en men weer kon werken

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.